Nieuws

 

Zelfstandigenaftrek 2019

De Zelfstandigenaftrek is ook in 2019 vastgesteld op EUR 7280.

De fiscale winst wordt hiermee fors verlaagd. In principe is deze ondernemingsaftrek in het leven geroepen, zodat ondernemers het fiscale voordeel hiervan zouden kunnen gebruiken voor hun pensioenvoorziening.

In de praktijk blijkt echter dat heel veel kleine ondernemers hiervoor niet verzekerd zijn, waardoor deze zelfstandigenaftrek al enige tijd ter discussie staat. Voor 2019 blijft hij echter onaangetast.

 

 Startersaftrek 2019

Deze aftrek geldt voor de eerste drie jaar van zelfstandigheid en bedraagt EUR 2123.

­

MKB Winst vrijstelling 2019

De hoogte van de MKB winst vrijstelling blijft ook in 2019 op 14% staan.

Dit betreft winst na aftrek van zelfstandigenaftrek.

 

Om voor de ondernemersvoordelen in aanmerking te komen dient men wel te voldoen aan verschillende eisen die de belastingdienst stelt aan het ondernemerschap.

 

­

 

 

 

 

 

 

 

Opschorting handhaving Wet DBA uitgesteld tot 1 januari 2020

 

Nieuwsbericht | 09-02-2018 | 14:30

De opschorting van de handhaving van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) is verlengd tot 1 januari 2020. Dat betekent dat opdrachtgevers en opdrachtnemers tot die tijd geen boetes of naheffingen krijgen als achteraf geconstateerd wordt dat er sprake is van een dienstbetrekking. Wel gaat het kabinet de mogelijkheden voor de handhaving van kwaadwillenden vanaf 1 juli 2018 verruimen. Dit schrijven minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en staatssecretaris Snel van Financiën in een brief aan de Tweede Kamer.

Met de Wet DBA is de afgelopen periode geprobeerd duidelijkheid te scheppen over de vraag wanneer er sprake is van een dienstbetrekking. In plaats van duidelijkheid leverde de wet juist veel onrust onder zzp'ers en opdrachtgevers op. Daarom zet het kabinet in op nieuwe wet- en regelgeving die naar planning per 1 januari 2020 in werking treedt.

Bij kwaadwillenden handhaaft de Belastingdienst wel. Per 1 juli 2018 richt de handhaving zich niet langer alleen op de ernstigste gevallen, maar ook op de andere kwaadwillenden.  Het kabinet geeft hiermee gehoor aan de toenemende onvrede over mogelijke schijnzelfstandigheid bij voornamelijk de onderkant van de arbeidsmarkt.

 

gallery/logobasis